Profil spoločnosti:

Spoločnosť ELBEVA, a.s. Dunajská Streda bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 01.01.1993. Od roku 2002 sa pretransformovala z ELBEVA v.o.s. na terajšiu podobu. Činnosť a aktivita firmy je rozdelená na nasledovné špecifické oblasti zamerania:

  • stavebná činnosť
  • elektromontážna činnosť
  • výrobná činnosť v oblasti elektrokotlov a príslušenstiev.

Celkové zámery a smer pôsobenia firmy ELBEVA, a.s. v oblasti kvality, vrátane zásad enviromentálneho správania sú deklarované „Politikou spoločnosti“.

Spoločnosť ELBEVA, a.s. Dunajská Streda je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka: 10261/T. Štatutárny orgán firmy:

  • ELEK Mikuláš – predseda predstavenstva
  • Ing. ELEK Gabriel – podpredseda predstavenstva